The Balmoral
Kamera: Nikon D810
Optikk: 14.0-24.0 mm f/2.8
©